Lees hier meer over onze privacy- en cookieverklaring...

Privacy verklaring

 • Privacyverklaring

  Privacy- & Cookieverklaring Administratiekantoor Van der Meijden

  2 november 2018

  Dit is de privacyverklaring van Administratiekantoor Van der Meijden. (hierna: “AkvdM”). AkvdM biedt:

  • het opzetten van uw administratie het invoeren/bijhouden van uw complete administratie
  • verzorgen van uw aangifte omzetbelasting
  • verzorgen van uw aangifte inkomstenbelasting (incl. toeslagen)
  • het opstellen van de jaarrekening (balans & winst- verliesrekening)
  • verstrekken van tussentijdse rapportages
  • loon- en salarisadministratie
  • het verstrekken van fiscaal advies

  Hierbij verwerken wij ook persoonsgegevens. Deze verklaring bevat informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens via de website: www.akvdm.nl. Akvdm is de verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Wij zullen uw persoonlijke gegevens altijd verwerken in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving, waaronder de Algemene verordening gegevensbescherming en de Telecommunicatiewet. Deze verklaring geeft aan hoe en waarom wij persoonsgegevens verzamelen, en waarvoor deze gegevens zullen worden gebruikt.

  De contactgegevens van AkvdM zijn:

  Administratiekantoor Van der Meijden
  Paterstraat 86 5331 EE Kerkdriel
  E-mail: info@akvdm.nl
  KvK-nummer: 11024365

  Uw persoonsgegevens
  Wij zullen uw persoonsgegevens niet voor een ander doeleinde verwerken dan in deze privacyverklaring is aangegeven. Daarnaast wordt uw persoonlijke informatie niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor deze doeleinden, tenzij een wettelijke bepaling tot bewaren of verdere verwerking verplicht. Voor meer informatie over hoe lang uw specifieke persoonsgegevens bewaard blijven, kunt u contact opnemen met info@akvdm.nl

  Wij zullen uw voorafgaande toestemming vragen voor het verwerken van uw persoonlijke informatie, tenzij wij hiertoe een gerechtvaardigd belang hebben. Indien u uw toestemming heeft gegeven voor de verwerking, heeft u het recht om deze toestemming te allen tijde in te trekken. De verwerking die enkel was gebaseerd op uw toestemming zal dan gestaakt worden.

  De intrekking van uw toestemming laat echter de rechtmatigheid van de verwerking op basis van deze toestemming vóór de intrekking daarvan of op basis van een gerechtvaardigd belang onverlet.

  Alle gegevens die wij verzamelen, gebruiken wij voor de hierna beschreven doeleinden:

  • om onze website beter te laten functioneren;
  • om de doeltreffendheid van onze website vast te stellen, te verbeteren, te testen en te bekijken;
  • het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten met betrekking tot onze dienstverlening;
  • het opnemen van contact met u, indien hierom wordt verzocht;
  • om statistieken te bekijken, zoals het aantal bezoekers en het verkeer naar de website;
  • om technische problemen te verhelpen of te diagnosticeren;
  • om het voor u mogelijk te maken om een pagina te e-mailen, te printen of om te delen via sociale netwerken, zoals Facebook, Twitter en LinkedIn

  Cookies
  Wij maken ook gebruik van cookies op onze website. Cookies zijn kleine informatiebestanden die door uw browser of applicatie op de harde schijf van uw apparatuur worden bewaard.

  Functionele cookies
  Om de website te laten functioneren, maken wij gebruik van bepaalde functionele cookies. Deze cookies onthouden bijvoorbeeld dat u bent ingelogd, zodat u niet op iedere pagina opnieuw hoeft in te loggen. Deze cookies zijn strikt noodzakelijk voor de werking van onze website.

  Analytische cookies
  Wij maken gebruik van cookies van Google Analytics om de effectiviteit en kwaliteit van onze website te meten. Deze cookies hebben geen of slechts een geringe impact op uw privacy. We hebben een verwerkersovereenkomst met Google gesloten, wordt het laatste gedeelte van uw IP-adres gemaskeerd en zullen uw gegevens niet met Google worden gedeeld voor andere doeleinden, tenzij u hiervoor toestemming heeft gegeven.

  U kunt via uw browser-instellingen aangeven dat u automatisch cookies wilt weigeren of wilt verwijderen. Het kan echter voorkomen dat onze website dan niet optimaal kan worden gebruikt.

  Uw rechten
  Omdat wij uw persoonlijke informatie verzamelen en gebruiken, heeft u het recht om ons te verzoeken om inzage van en correctie of verwijdering van uw persoonlijke gegevens. U heeft daarnaast het recht om onze verwerking van uw persoonsgegevens te beperken of hiertegen bezwaar te maken. U kunt ons ook verzoeken om uw persoonsgegevens aan u over te dragen.

  Ten aanzien van de verwerking van uw persoonsgegevens door AkvdM heeft u dus het recht om:

  • uitsluitsel te verkrijgen over het al dan niet verwerken van uw persoonsgegevens en, wanneer dat het geval is, om inzage te verkrijgen in deze persoonsgegevens en andere informatie hierover;
  • rectificatie van onjuiste persoonsgegevens of aanvulling van onvolledige persoonsgegevens te verkrijgen;
  • uw persoonsgegevens te laten verwijderen, indien de gegevens niet langer noodzakelijk zijn, u uw toestemming intrekt en er geen andere rechtsgrond bestaat voor de verwerking, u — terecht - bezwaar heeft gemaakt tegen de verwerking, en/of indien uw persoonsgegevens onrechtmatig zijn verwerkt;
  • de verwerking te beperken, indien niet zeker is of uw persoonsgegevens juist zijn, uw persoonsgegevens onrechtmatig zijn verwerkt, uw persoonsgegevens niet meer noodzakelijk zijn voor AkvdM maar u deze nodig heeft voor een rechtsvordering, en/of indien u bezwaar heeft gemaakt tegen de verwerking en dit bezwaar wordt nog beoordeeld;
  • uw persoonsgegevens in een gestructureerde en elektronische vorm te verkrijgen en om deze — eventueel rechtstreeks - aan een andere partij over te dragen.

  Binnen maximaal vier weken zult u een reactie op uw verzoek ontvangen. Mocht u het niet eens zijn met de inhoud van deze reactie, de afwijzing van uw verzoek of de verwerking van uw gegevens door AkvdM op welke wijze dan ook, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

  Beveiliging en veiligheid
  AkvdM heeft de passende maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens worden wordt verwerkt in lijn met de geldende wet- en regelgeving en beschermd zijn tegen ongeoorloofde en onrechtmatige verwerking, verlies, vernietiging of beschadiging. Zo maken wij op onze website gebruik van een versleutelde verbinding (HTTPS), zodat de door u verstuurde gegevens worden versleuteld en zijn beveiligd.

  Overige
  AkvdM kan deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Wij raden u aan om deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen. Wij zullen uw persoonlijke gegevens altijd verwerken in lijn met de privacyverklaring ten tijde van het verzamelen van uw gegevens. Voor vragen over deze privacyverklaring kunt u contact met ons opnemen door een e-mail te sturen naar info@akvdm.nl.